На секое место каде што се занимаваме со прикажување симболи во форма на мрежа од елементи, имаме пристап до прозорецот за конфигурација на екранот   .

  1. Прилагодување на бројот на прикажани колони.
  2. Изберете ја ширината на растојанието помеѓу симболите.
  3. Достапни стилови за прикажување симболи, како што се страницирано, лизгање.
  4. Методи за сортирање.