Политика за приватност

Политика за приватност

Политиката за приватност на продавницата на www.tim-aac.com (во натамошниот текст: Продавница) ги утврдува правилата за собирање, користење и обработка на лични податоци добиени од корисниците на Интернет (во натамошниот текст: Корисник) преку веб-страницата на Продавницата со лични податоци администратор - DKK DEVELOPMENT DZIAŁO, KRZYSZTOFIŃSKI , KUBASIK, PARTNERSHIP, ул. Inwestorów 5, 39-300 Mielec. Оваа политика ги опишува и правилата за ракување со колачиња од страна на Продавницата, во согласност со Законот за телекомуникации.

Обработка на лични податоци

Личните податоци кои ќе бидат потребни при регистрација и купување во нашата Продавница се:

 • име и презиме,
 • регистрирана адреса,
 • адреса за испорака, доколку е различна од регистрираната адреса,
 • e-mail,
 • Телефонски број,
 • име на фирма и даночен матичен број (за фирми).

Давањето на горенаведените податоци е доброволно, но неопходно за регистрација во Продавницата или исполнување на нарачката. Корисникот треба да се погрижи горенаведените податоци да се ажурирани и конзистентни со реалноста. Корисниците имаат право во секое време да се спротивстават на обработката на нивните лични податоци од страна на контролорот на податоците. Можно е, особено, да се поднесе приговор со испраќање информации на наведената е-пошта: office@dkk-development.com. Во овој случај, личните податоци на таквиот Корисник ќе бидат избришани или анонимизирани, освен ако понатамошната обработка на податоците не е оправдана со општо применливиот закон (сп. член 23 (1) (1-5) од Законот за заштита на личните податоци).

Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, на сите корисници на веб-страницата им даваме можност да пристапат до нивните податоци и да ги коригираат. Тоа е можно откако ќе се најавите на веб-страницата на нашата продавница.

Личните податоци на клиентите ги собира DKK со цел да ја води продавницата, особено:

 • прилагодување на веб-страницата на потребите на клиентите,
 • ракување со процесот на регистрација и најавување на сметката,
 • извршување на нарачки и услуги достапни преку продавницата,
 • обезбедување на правилно функционирање на продавницата,
 • склучување и извршување на договор за продажба на производи (вклучувајќи испорака) и постапување по жалби,
 • креирање внатрешни извештаи и анализи,
 • маркетинг на услуги и стоки понудени од администраторот на лични податоци и маркетинг на услуги и стоки понудени од трети страни (доколку е дадена соодветна согласност),
 • испраќање на нарачаниот билтен (билтен) на наведената е-пошта.

Вашите лични податоци може да бидат достапни на трети страни за да се исполни нарачката. Содржината на пренесените податоци е ограничена на потребниот минимум.

Информации за колачиња

Продавницата автоматски не собира никакви податоци, освен податоците содржани во колачињата при користење на веб-локацијата.

Колачињата се мали текстуални датотеки складирани во крајните уреди на корисниците, на пример, на компјутер или паметен телефон, што овозможува правилно прикажување на содржината на прегледаната страница. Продавницата не ги чува личните податоци на корисниците на продавницата во колачиња.

Корисниците можат самостојно да го контролираат начинот на ракување со колачињата користејќи механизми вградени во софтверот што се користи за прелистување веб-локации. Блокирањето на некои колачиња, сепак, може да ве спречи да можете да се регистрирате/логирате на вашата сметка во Продавницата и/или да го оневозможи купувањето.

Ние користиме колачиња за следните цели:

 • Поддршка за најава - верификација на врската помеѓу корисникот и нашиот сервер. Продавницата не складира информации кои идентификуваат индивидуални корисници во колачиња, туку само податоци за поврзување,
 • Презентација на содржина - заштита од повторно прикажување на истата содржина на корисникот,
 • Ракување со формулари - обезбедување на веб-страницата од роботи (компјутерски програми што се користат за автоматско испитување на содржината на веб-локацијата),
 • Статистика - градење анонимна статистика за посети на нашата веб-страница.

Некои потстраници на веб-страницата на Продавницата и други средства за комуникација со клиентите и други физички лица кои ја користат веб-страницата може да содржат т.н. „Веб-светилници“ (т.н. електронски слики, познати и како празни гифови). „Веб-светилниците“ ви дозволуваат да примате информации како што се, на пример, IP адресата (интернет протокол) на компјутерот на кој е објавена страницата на која е објавен „веб-светилникот“, број на URL на страницата, време на вчитување на страницата, тип на прелистувач, како и информациите содржани во колачињата, со цел да се оцени ефективноста на нашите реклами.

Компанијата изјавува дека ќе вложи максимални напори да им обезбеди на нашите клиенти и други физички лица високо ниво на безбедност при користењето на веб-страницата на Продавницата. Сите настани кои влијаат на безбедноста на преносот на информации треба да се пријават на нашата адреса office@dkk-development.com

Администраторот на податоци може да ја измени оваа Политика за приватност во секое време поради технички промени во Продавницата, нови функционалности или модификации на Продавницата. Измените на оваа Политика за приватност не смеат да ги лишат Корисниците од стекнатите права и тие ќе се применуваат во иднина, од датумот на промената. Корисникот кој нема да се согласи со промените во Политиката за приватност може да престане да ја користи продавницата во секое време.