Овде можете да ги прелистувате достапните симболи, да ги уредувате и да креирате нови со цртање, фотографирање, користење на галеријата и постоечките симболи.

Погоре, има панел со достапни симболи. На овој екран ги имаме следниве опции:

 Ги прикажува симболите како директориуми.
 Ги наведува сите достапни симболи.
 Промени во режим на уредување.

Со префрлање на режимот за уредување, можеме да додадеме нови симболи и да ги измениме постоечките.

На сликата погоре, можете да видите една избрана ставка. Горниот панел ги прикажува можните операции поврзани со избраната ставка.

Опис на поединечни копчиња:

 Одете на уредување на симболот.
 Избриши го симболот.
 Преместете го симболот на друго место.
 Брза кутија со алатки (преименувај во неа).
 Додадете нов симбол.

Повеќе за уредување симболи во поглавјето Уредување на симболот.