Правила за веб-страници

прописи

Правила за нарачки преку www.tim-aac.com
Подолу би сакале да ги претставиме нашите прописи, кои се основа за подготовка и спроведување на вашите набавки.
1. Склучување на договорот и испорака на стоки
1.1 Склучуваме договори на www.tim-aac.com само на полски. Страна на договорот е компанијата DKK DEVELOPMENT DZIAŁO, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA, ul. Inwestorów 5, 39-300 Mielec, во понатамошниот текст DKK
1.2 Со кликнување на копчето „потврди нарачка“ се врши обврзувачка нарачка за производите во количката. Го потврдуваме поставувањето на нарачката по е-пошта веднаш по испраќањето на вашата нарачка. Обврзувачки договор се склучува по приемот на потврдата за вашата нарачка. Имајте предвид дека производите што сте ги нарачале ќе бидат испорачани откако ќе ја платите целосната цена (предмет на точка 3.2 подолу) и трошоците за испорака.
1.3 Ние извршуваме нарачки во Полска. Доколку датумот на испорака е наведен во работни денови, тој треба да се разбере како сите денови од понеделник до петок, вклучително, освен за државни празници.
1.4 Инсталирањето на апликацијата е можно на мобилен уред кој ги исполнува следниве технички барања:
- Андроид оперативен систем, верзија мин. 6.0
- процесорска фреквенција 1200 MHz
- 1,5 GB RAM меморија
- 8 GB вградена меморија
- вградена камера
-микрофон
-Интернет пристап

2. Цени, трошоци за испорака
2.1 Ќе важат цените наведени во моментот на поставување на нарачката. Понудените цени се конечни цени, што значи дека во нив е вклучен и ДДВ во моментално важечкиот износ. Стоката останува наша сопственост до целосно плаќање на продажната цена.
2.2 Трошоците за испорака се на товар на купувачот.

3. Плаќање
3.1 Во основа, ги нудиме следниве видови на плаќање: традиционален банкарски трансфер, брз интернет трансфер (PayU), кредитна картичка. Го задржуваме правото да не нудиме одредени видови на плаќање или да нудиме други за секоја нарачка. Имајте предвид дека прифаќаме само плаќања направени од банкарски сметки во рамките на Европската унија (ЕУ). Вие ги сносите сите трошоци за финансиските трансакции.
3.2 Во случај на купување со традиционален трансфер, производот се испраќа по објавувањето на трансакцијата
3.3 Со ова се согласувате да добивате информации за кредитирање на вашата сметка само во електронска форма.

4. Купони за попуст и нивно користење
4.1.
4.2 Купоните за попуст може да бидат временски ограничени. Одредени производи може да бидат исклучени од промоцијата. Купоните за попуст не може да се користат за купување картички за подарок. Ве молиме имајте предвид дека купоните за попуст може да бидат поврзани со минимална куповна вредност.
4.3 Купоните за попуст може да се користат само пред завршување на процесот на нарачка. Понатамошната употреба не е можна. Купоните за попуст не можат да се префрлаат на трети лица. Доколку не е поинаку договорено, неколку купони за попуст не може да се комбинираат.
4.4 Доколку користите купон за попуст за вашите купувања, го задржуваме правото да ја наплатиме оригиналната цена на стоката, која ќе ја задржите доколку - поради вашето повлекување од договорот - вкупната вредност на нарачката падне под вредноста на купон за попуст.

5. Законски право на повлекување од договорот за купување на производи од ДКК
Доколку купувате производи на DKK, имате законско право да се повлечете од договорот.
Информации за правото на повлекување од договорот:
Имате право да се повлечете од овој договор во рок од четиринаесет дена без да наведете причини. Периодот на повлекување ќе тече од датумот на кој вие или трето лице различно од превозникот наведен од вас, ја преземале стоката во сопственост.
За да го искористите вашето право да се повлечете од договорот, мора да го известите DKK DEVELOPMENT DZIAŁO, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA, ул. Inwestorów 5, 39-300 Mielec, е-пошта: office@dkk-development.com по пат на недвосмислена изјава за волја (на пр. преку писмо испратено по пошта или е-пошта).
Декларацијата за повлекување од договорот можете да ја пополните и испратите, исто така по електронски пат, користејќи ја формата за контакт на нашата веб-страница. Ако ја користите оваа опција, веднаш ќе ви испратиме (на пр. по е-пошта) потврда за приемот на вашата изјава. За остварување на правото на повлекување од договорот, доволно е да се испрати известување за остварување на ова право пред истекот на рокот за повлекување од договорот.
Последици од повлекување од договорот
Во случај на ваше повлекување од договорот, ние мора веднаш, но не подоцна од четиринаесет дена од денот на приемот на вашето известување за повлекување од договорот, да ви ги вратиме сите исплати добиени од вас, вклучувајќи ги и трошоците за испорака (освен какви било дополнителни трошоци што може да произлезат поради вашиот избор на начин на испорака различен од најевтиниот стандарден метод за испорака што го нудиме). Ние ги користиме истите начини на плаќање за враќање на трошоците што ги користевте во оригиналната трансакција, освен ако конкретно не се договоривме со вас за различно средство за плаќање.
Под никакви околности нема да ви наплатиме такси за ова. Сепак, ние може да одбиеме да ја вратиме исплатата добиена од вас додека не ја добиеме стоката назад или додека не обезбедите доказ дека стоката ни е испратена, што и да се случи прво.
Вие, пак, сте должни веднаш да ни ја испратите или предадете стоката, но најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот кога сте не известиле за вашето повлекување од договорот.
Рокот е испочитуван доколку стоката се испрати во рок од четиринаесет дена. Вие ги сносите само трошоците за повратната пратка. Треба да платите само за каква било загуба на стоката ако загубата се должи на дејствија што го надминуваат она што е неопходно за да се потврдат својствата, квалитетот или работата на стоката.
Образец за повлекување на модел
Доколку сакате да се повлечете од овој договор, ве молиме пополнете го овој формулар:
Адресач: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ DKK, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA, ул. Inwestorów 5, 39-300 Mielec

- Јас / Ние (*) со ова известуваме / информираме (*) за моето / нашето повлекување од договорот за продажба на следните ставки (*)
- Датум на склучување на договорот (*) / прием (*)
- Име и презиме на потрошувачот (и)
- Адреса на потрошувачот (и)
- Потпис на потрошувачот(ите) (само доколку формуларот е испратен во хартиена верзија)
- Податоци

(*) избришете како што е соодветно
и испратете ни го на следната адреса:
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ DKK, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA, ул. Inwestorów 5, 39-300 Mielec, office@dkk-development.com

6. Се враќа на плаќање
6.1 Секое рефундирање на плаќањето се врши автоматски на сметката што ја користите за плаќање. Во случај на плаќање преку банкарски трансфер, плаќањата ќе се вратат на сметката од која е извршен трансферот. Во случај на плаќање со кредитна картичка, рефундирањето ќе се изврши на поврзаната сметка на кредитната картичка.
6.2 Во случај на купување само на софтверот, уплатата ќе биде вратена до 7 дена по објавувањето на клучот. Ослободувањето на клучот е во поставките, картичката профил.
6.3 Доколку се купи таблетот со софтверот, рефундирањето ќе се изврши во рок од 7 дена од датумот на прием на производот од наша страна.

7. Законска одговорност за дефекти на производот
7.1 Ние се обврзуваме да ве снабдуваме со производи без дефекти.
7.2 Во случај на какви било дефекти на производите нарачани преку www.tim-aac.com, ние сме законски одговорни според гаранцијата за дефекти според чл. 556 и потоа од Законот од 23 април 1964 година - Граѓански законик (Журнал на законите 2016.380 година.XNUMX како што е изменето).

8. Compалби
8.1 Сите поплаки во врска со производите купени во нашата продавница, како и текот на спроведувањето на вашата нарачка, треба да се достават по е-пошта на следната адреса: office@dkk-development.com.
8.2. Испораката на стоката според жалбата е безусловна;
8.3 Вашата жалба ќе биде разгледана од нас во рок од 14 дена од датумот на прием на комплетната апликација за жалба. Веднаш ќе бидете известени за какви било недостатоци во жалбата. Заедно со таквото известување, ќе ви бидат испратени информации како да ги надополните недостатоците во жалбата.
8.4 Стоката треба да го содржи оригиналното пакување што овозможува безбеден транспорт до специјализирана услуга (особено, ова се однесува на лаптопи, таблети, телефони итн.).
8.5 Дозволено е да се користи замена за пакување, но треба да обезбеди соодветна заштита при транспортот.
8.6 Стоката треба да се испорача комплетна, особено со додатоци кои влијаат на функционалноста на опремата или што може да биде една од причините за дефект на стоката или неусогласеност со договорот. Препорачливо е да се приложи на стоката детален опис на дефектите заедно со информации во каква ситуација се јавува дефектот или неусогласеноста. Дополнително, треба да се прецизираат барањата за жалба и правната основа за остварување на правата. Стоките со гаранција на производителот не подлежат на условите за гаранција на DKK и може да се сервисираат на овластени места назначени од производителот во согласност со условите на гарантната картичка издадена од производителот.
8.7 Рекламираната стока мора да биде придружена со доказ за договорот (на пр. фотокопија од продажниот документ) и оригиналната гарантна картичка, доколку е издадена со стоката (гаранција на производителот). Во отсуство на овие, ДКК ја разгледува жалбата, под услов продажбата на стоката да биде потврдена во ДКК.
8.8 Ве известуваме дека поправката на електронската опрема е поврзана со значителен ризик од губење на податоците содржани во нејзината меморија. Затоа, се препорачува да направите резервна копија на сите податоци содржани во меморијата.
8.9 Би сакале да го привлечеме вашето внимание на фактот дека следното оштетување на производите не е предмет на жалби:
- механички оштетувања (абразија, гребење, пукање) предизвикани при ваша употреба на производите,
- штета предизвикана со користење на производот спротивно на неговата намена;
- поплавување на производот со вода
8.10 Исто така, ве информираме дека имате можност да користите вонсудски постапки за жалби и исправка во согласност со постапката за онлајн решавање спорови развиена од Европската комисија, достапна на: https://webgate.ec.europa.eu/odr /main/?event = main.home.show.

9. Други информации
9.1 Овие прописи може да се најдат на www.tim-aac.com Понатаму, можете да го печатите или зачувате овој документ користејќи ги вообичаените функции на вашиот веб-прелистувач (најчесто: Датотека -> Зачувај како).
9.2 Можете лесно да ги архивирате податоците за вашата нарачка со преземање на прописите и зачувување на информациите за резимето на нарачката на последната страница од вашата нарачка кога ја ставате во онлајн продавницата користејќи ја функцијата „Зачувај како“ во вашиот веб-прелистувач; Можете да ја чекате и потврдата за нарачката која дополнително ќе ви ја испратиме по е-пошта по завршување на процесот на нарачка на адресата наведена од вас.

Податоци за идентификација на DKK:

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ DKK, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, ПАРТНЕРСТВО

ул. Инвеститори 5

39-300 Миелец

Сопственици: Лукаш Џијал, Јацек Кшиштофињски, Марцин Кубашик

NIP: 8172191964

Заклучно со: 14.01.2019 јануари XNUMX година