Комуникаторот користи табели со симболи и придружни изрази. Допирањето на симбол предизвикува читање на фразата што ја претставува. Наставникот може да ги чита пораките или да снимаме глас.


Опис на поединечни елементи:

 Го прикажува името на тековно користената табела. Тоа ви овозможува да се движите помеѓу низи.
 Уредете ја тековно користената табела.

Во менито    Следниве ставки се достапни за овој приказ:

 Додадете нова, празна табла.
Додадете симбол на избраната низа.
Зачувајте ја JPG сликата на таблата.
Конфигурирајте го приказот на мрежата со симболи за гласникот.
Врати се на главниот приказ.

Со влегување во режим на уредување   на располагање ги имаме следниве опции:

Променете го редоследот за избраниот симбол во табелата.
Уредување на избран симбол во табелата (преименување, снимање наставник).
Отстранување на избраниот симбол од табелата.
Додадете симбол на таблата.