Marcin Kubasik

Konfiguracja wyświetlania symboli

W każdym miejscu gdzie tylko mamy do czynienia z wyświetlaniem symboli w postaci siatki elementów mamy dostęp do okna konfiguracji wyświetlania   . Dostosowanie ilości wyświetlanych kolumn. Wybór szerokości odstępów między symbolami. Dostępne style prezentowania symboli, jak na przykład podzielony na strony, przewijany. Metody sortowania.

0
Read More

Komunikator

Komunikator wykorzystuje tablice z symbolami i przypisanymi do nich wyrażeniami. Dotknięcie symbolu powoduje odczytanie reprezentowanej przez niego frazy. Komunikaty mogą być odczytywane przez lektora, bądź też możemy nagrać głos. Opis poszczególnych elementów:  Wyświetla nazwę aktualnie używanej tablicy. Umożliwia poruszanie się pomiędzy tablicami.  Edytuj aktualnie używaną tablicę. W menu    dla tego widoku dostępne mamy następujące pozycje:  Dodaj nową, pustą tablicę. Dodaj symbol do wybranej tablicy. Zapisz obraz JPG tablicy. Konfiguruj wyświetlanie siatki symboli dla komunikatora. Powróć do widoku głównego. Przechodząc w…

0
Read More

Widok główny

Jest to miejsce, z którego mamy dostęp do najważniejszych funkcji Things I Mean. Tutaj rozpoczynamy naszą pracę z aplikacją. Książka komunikacyjna – umożliwia tworzenie wyrażeń za pomocą symboli ułożonych w książkach komunikacyjnych. Komunikator – jest najprostszą formą komunikacji wykorzystującą tablice z symbolami i przypisanymi do nich wyrażeniami. Baza symboli – pozwala przeglądać, edytować i tworzyć nowe symbole. Przejście do kolejnych funkcji. Przejście do poprzednich funkcji. Paszport – zawiera informacje o użytkowniku. Zadania – umożliwia planowanie czynności za pomocą symboli. Ustawienia…

0
Read More