Marcin Kubasik

Rozrywka i gry

Gry zawarte w aplikacji opierają się na wykorzystaniu symboli używanych również do komunikacji. Pomagają przyswajać symbole, a także kształtować spostrzegawczość wzrokową oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Puzzle – gra polegająca na układaniu na czas symboli z ich fragmentów. Ninja – w tej grze zdobywamy punkty za sprawne szatkowanie owoców i warzyw pojawiających się na ekranie. Należy ciąć jak najwięcej za jednym razem i uważać na bomby. Crush – punkty w tej grze przydzielane są za układanie tych samych symboli –…

0
Read More

Baza symboli

 Tutaj możesz przeglądać dostępne symbole, edytować je i tworzyć nowe, rysując, robiąc zdjęcia, korzystając z galerii i istniejących symboli. Powyżej panel z dostępnymi symbolami. Na tym ekranie dostępne mamy poniższe opcje:  Wyświetla symbole w postaci katalogów.  Wyświetla wszystkie dostępne symbole.  Przejście w tryb edycji. Przechodząc w tryb edycji możemy dodawać nowe symbole i modyfikować istniejące. Na powyższym obrazie widać pojedynczy zaznaczony element. Na panelu u góry wyświetlają się możliwe do wykonania operacje związane z wybranym elementem. Opis poszczególnych przycisków:…

0
Read More

Konfiguracja wyświetlania symboli

W każdym miejscu gdzie tylko mamy do czynienia z wyświetlaniem symboli w postaci siatki elementów mamy dostęp do okna konfiguracji wyświetlania   . Dostosowanie ilości wyświetlanych kolumn. Wybór szerokości odstępów między symbolami. Dostępne style prezentowania symboli, jak na przykład podzielony na strony, przewijany. Metody sortowania.

0
Read More

Komunikator

Komunikator wykorzystuje tablice z symbolami i przypisanymi do nich wyrażeniami. Dotknięcie symbolu powoduje odczytanie reprezentowanej przez niego frazy. Komunikaty mogą być odczytywane przez lektora, bądź też możemy nagrać głos. Opis poszczególnych elementów:  Wyświetla nazwę aktualnie używanej tablicy. Umożliwia poruszanie się pomiędzy tablicami.  Edytuj aktualnie używaną tablicę. W menu    dla tego widoku dostępne mamy następujące pozycje:  Dodaj nową, pustą tablicę. Dodaj symbol do wybranej tablicy. Zapisz obraz JPG tablicy. Konfiguruj wyświetlanie siatki symboli dla komunikatora. Powróć do widoku głównego. Przechodząc w…

0
Read More

Widok główny

Jest to miejsce, z którego mamy dostęp do najważniejszych funkcji Things I Mean. Tutaj rozpoczynamy naszą pracę z aplikacją. Książka komunikacyjna – umożliwia tworzenie wyrażeń za pomocą symboli ułożonych w książkach komunikacyjnych. Komunikator – jest najprostszą formą komunikacji wykorzystującą tablice z symbolami i przypisanymi do nich wyrażeniami. Baza symboli – pozwala przeglądać, edytować i tworzyć nowe symbole. Przejście do kolejnych funkcji. Przejście do poprzednich funkcji. Paszport – zawiera informacje o użytkowniku. Zadania – umożliwia planowanie czynności za pomocą symboli. Ustawienia…

0
Read More