Jest to miejsce, z którego mamy dostęp do najważniejszych funkcji Things I Mean. Tutaj rozpoczynamy naszą pracę z aplikacją. Książka komunikacyjna – umożliwia tworzenie wyrażeń za pomocą symboli ułożonych w książkach komunikacyjnych. Komunikator – jest najprostszą formą komunikacji wykorzystującą tablice z symbolami i przypisanymi do nich wyrażeniami. Baza symboli – pozwala przeglądać, edytować i tworzyć nowe symbole. Rozrywka – gry pomagające kształtować spostrzegawczość wzrokową oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Paszport – zawiera informacje o użytkowniku. Zadania – umożliwia planowanie czynności za…