Zasoby są miejscem gdzie możemy przechowywać swoje struktury, stworzone przez nas symbole, dzielić się nimi z innymi użytkownikami, a także pobierać gotowe materiały.

Opis poszczególnych zakładek:

Zasoby znajdujące się aktualnie na urządzeniu.
Zasoby dostępne w chmurze.
Kontakty do innych użytkowników Things I Mean.

  1. Lokalne zasoby. Tutaj zgromadzone są materiały będące na urządzeniu.
  2. Chmura. Zawiera zasoby umieszczone przez nas. Aby umieścić zasób w chmurze należy wcisnąć element lokalny i potwierdzić skopiowanie go na chmurę. Elementy na chmurze możemy ponownie pobrać, udostępniać innym użytkownikom aplikacji Things I Mean.

 

Poniżej zrzut ekranu z przykładowymi zasobami globalnymi.

  1. Opis wybranego zasobu.
  2. Przycisk dodania wybranego zasobu do naszej chmury.
  3. Logo zasobu.
  4. Tablice komunikacyjne dostępne do użytku publicznego.

Po wciśnięciu dowolnego publicznie dostępnego elementu zostanie wyświetlony jego opis (pkt 1) i logo (pkt 3). Następnie można skopiować taki element na własną chmurę (pkt 2).

 

  1. Publicznie dostępne struktury wyrażeń.
  2. Publicznie dostępne szablony zadań.
  3. Publicznie dostępne symbole.

 

Zakładka Kontakty zawiera listę kontaktów, którymi są inni użytkownicy aplikacji Things I Mean. Aby dodać nowy kontakt należy wcisnąć symbol + w prawym-górnym rogu, a następnie wprowadzić kod użytkownika, z którym chcemy nawiązać kontakt. Kod znajdziemy na dole. Aby usunąć kontakt wciskamy przycisk  przy wybranym kontakcie. Jeśli chcemy udostępnić swój zasób innemu użytkownikowi niezbędne jest posiadanie go na liście kontaktów.