O aplikacji

 

 

Trudno byłoby nie docenić roli rewolucji jaką wprowadzają nowoczesne technologie w świat osób niepełnosprawnych: z zaburzeniami mowy, słuchu, niedowładami kończyn czy też innymi wadami wrodzonymi. Właśnie dla takich osób został stworzony TIM – wspaniałe narzędzie do komunikacji, edukacji , rozwijania zainteresowań czy też ciekawszego spędzania czasu, które daje poczucie niezależności i usamodzielniania się.

Aplikacja zawiera przejrzysty i zrozumiały system symboli, które możemy przetworzyć za pomocą wbudowanego syntezatora dźwięku. Użytkownik ma możliwość dodawania własnych symboli, obrazów, wybrania zakresu słownictwa, które w danym momencie odpowiada tematyce rozmowy.

 

Do głównych funkcjonalności należą:

1. Książka komunikacyjna – pozwalająca na porozumiewanie się za pomocą zdań układanych za pomocą symboli we wcześniej przygotowanych książkach.
Wyrażenia czytane są za pomocą syntezatora mowy. Przygotowane zdania możemy zapisać, udostępnić (na przykład mailowo).
Książki możemy eksportować w formie obrazów, pdf w celu ich wydrukowania.
Osoby piszące mogą wpisać tekst, który zostanie przetłumaczony na symbole.

2. Komunikator – zawiera tablice z symbolami reprezentującymi całe zdania wyrażające czynności, sytuacje, potrzeby, miejsca, itd.
Oprócz zastosowania syntezatora mowy mamy możliwość nagrania głosu.

3. Baza symboli – aplikacja Tim zawiera bazę ponad tysiąca własnych symboli, która ciągle się powiększa.
Bazę symboli Tim możemy modyfikować dodając własne zdjęcia, rysunki, symbole komponowane z dowolnych materiałów.
Symbole są scharakteryzowane za pomocą części mowy, dzięki temu układane zdania dostosowują formę symboli, tak by zdanie było poprawne językowo.
Wybór symboli jest ułatwiony poprzez zastosowanie kolorystyki klucza Fitzgeralda.

3. Paszport – zawiera informacje o użytkowniku.

4. Zasoby – umożliwiają wymienianie się przygotowanymi materiałami (książki, tablice, symbole) między użytkownikami społeczności Tim.
Również pobieranie dodatkowych materiałów z globalnych zasobów Tim.

5. Rozrywka – gry pomagające kształtować spostrzegawczość wzrokową oraz koordynację wzrokowo – ruchową.

Ponadto każdy ekran aplikacji posiada mnóstwo opcji dostosowywania widoku do potrzeb użytkownika.

Aplikacja może być obsługiwana za pomocą dotyku, joysticka, wzroku, a także switchem (ramka przeskakuje po kolejnych elementach w aplikacji, użytkownik fizycznym przyciskiem decyduje o wyborze).
Tim działa zarówno na komputerach z systemem Windows jak i urządzeniach mobilnych z Androidem.