Ekran ustawień pozwala skonfigurować aplikację według wymagań użytkownika. Poniżej opisy kolejnych zakładek:

 1. Zakładka Dostęp.
 2. Włączając autoryzację wprowadzamy hasło dostępowe do ustawień aplikacji i modyfikacji zawartości.

 

 1. Zakładka Dźwięk.
 2. Ustaw głośność lektora.
 3. Wybierz głos lektora. Narodowość, płeć.
 4. Dostosuj tempo czytania przez lektora.
 5. Zdecyduj czy dźwięki lektora ma być aktywny.
 6. Wybierz które symbole w książce mają być czytane podczas ich wyboru do wyrażenia.
 7. Czy klikanie w przyciski aplikacji ma wydawać dźwięk.

 

 1. Zakładka Profil.
 2. Kopie zapasowe pozwalają zachować zmiany wykonane w ustawieniach, w stworzonych przez użytkownika symbolach i strukturach – książkach, tablicach komunikacyjnych.
 3. Przed odinstalowaniem aplikacji, kiedy chcemy np. zainstalować ją na innym urządzeniu z wykorzystaniem używanego już klucza należy zwrócić licencję.
 4. Wstawienie informacji o fundatorze, osobie lub instytucji dzięki której mogliśmy nabyć aplikację.
 5. Usunięcie informacji o fundatorze.
 6. Numer identyfikacyjny urządzenia.

 

 1. Zakładka Sterowanie.
 2. Wybierz typ sterowania. Wybrany typ: Dotyk.
 3. Klawiatura TIM jeśli aktywna uruchamia się podczas uzupełniania treści tekstowych w aplikacji.

 

 1. Zakładka Sterowanie.
 2. Wybierz typ sterowania. Wybrany typ: Switch (ramka skanująca kolejne elementy interaktywne aplikacji).
 3. Wybierz czym użytkownik będzie sterował.
 4. Wybierz kolor ramki.
 5. Wybierz grubość ramki.
 6. Ustaw tempo z jakim ramka przeskakuje na kolejne elementy.
 7. Zastosowanie odwróconego switcha powoduje, że to użytkownik decyduje o przeskoku ramki, a element wybiera się sam po określonym czasie.
 8. Klawiatura TIM jeśli aktywna uruchamia się podczas uzupełniania treści tekstowych w aplikacji.

 

 1. Zakładka Sterowanie. Wybrany typ sterowania: Wskaźnik (w aplikacji pojawia się strzałka).
 2. Czułość wskaźnika od 1 do 100.
 3. Wybierz sposób sterowania wskaźnikiem.
 4. Czy ma być aktywne czasowe zaznaczanie wskaźnikiem. Jeśli tak, pozostawienie wskaźnika nad elementem interaktywnym spowoduje jego wciśnięcie po czasie z pkt 5.
 5. Czas zaznaczania wskaźnikiem – po tym czasie element interaktywny zostanie wciśnięty jeśli pozostawimy nad nim wskaźnik.
 6. Czy wskaźnik ma wracać automatycznie do ustalonego położenia. Możliwe opcje to dół ekranu, środek ekranu bądź brak – opcja wyłączona.
 7. W przypadku gdy joystick jest fizycznie obrócony możemy go również obrócić w aplikacji, tak aby jego efekt działania był zgodny z oczekiwanym.
 8. Klawiatura TIM jeśli aktywna uruchamia się podczas uzupełniania treści tekstowych w aplikacji.

 

 1. Zakładka Sterowanie. 
 2. Wybierz typ sterowania. Wybrany typ: Śledzenie wzroku (możliwe za pomocą kamerki Tobii, wyłącznie na systemie Windows).
 3. Klawiatura TIM jeśli aktywna uruchamia się podczas uzupełniania treści tekstowych w aplikacji.
 4. Zdecyduj czy elementy na które patrzy użytkownik powinny być oznaczane ramką.
 5. Współczynnik wygładzania im większy tym płynniejszy ruch znacznika oczu na ekranie.
 6. Dostosuj czas w jakim powinien wybierać się element, na który patrzy użytkownik.

 

 1. Zakładka Widok.
 2. Możemy wybrać czy symbole mają wyświetlać się jako kolorowe, czy czarno-białe.

 

 1. Zakładka Widok.
 2. Panel z dużymi przyciskami gdy aktywny powoduje, że w książce komunikacyjnej i komunikatorze w panelu górnym pojawiają się duże przyciski ułatwiające poruszanie się między książkami i tablicami.
 3. Klucz Fitzgeralda odpowiada za sposób oznaczania symboli kolorami. Do wyboru mamy dwa typy klucza:
  1. Klucz podstawowy.
  2. Klucz zmodyfikowany.
 4. Wybierz wielkość liter dla wyświetlanych symboli.
 5. Wybierz czy pokazywać podpowiedzi kolejnych symboli podczas układania wyrażeń w książce komunikacyjnej.
 6. Dostosuj sposób wyświetlania symboli. Do wyboru są opcje:
  1. Tekst pod symbolem
  2. Tekst nad symbolem.
  3. Brak tekstu.
 7. Przy włączonej opcji Dodawaj wszystkie katalogi do wyrażenia przechodząc w książce komunikacyjnej do katalogu symbol wybranego katalogu zostanie umieszczony w wyrażeniu.
 8. Aktywna opcja Blokuj dodawanie powtórzeń powoduje, że jeden symbol nie może zostać dodany do wyrażenia dwa razy pod rząd.