Ekran ustawień pozwala skonfigurować aplikację według wymagań użytkownika. Poniżej opisy kolejnych zakładek:

 1. Zakładki.
 2. Głośność dostępna w wariantach: Cicho, Normalne, Głośne.
 3. Lektorzy występujący na danej platformie systemu. Wciśnięcie przycisku i” odeśle nas do odpowiedniej strony w ustawieniach systemowych, gdzie mamy dostęp do kolejnych opcji związanych z lektorem, w tym instalacji nowych głosów.
 4. Tempo czytania: Wolno, średnio, Szybko

 

 1. Automatyczna autoryzacja pozwala na dostęp do wszystkich funkcji i konfiguracji aplikacji bez potrzeby ponownej autoryzacji.

 

 1. Kopie zapasowe pozwalają zachować zmiany wykonane w ustawieniach, w stworzonych przez użytkownika symbolach i strukturach – książkach, tablicach komunikacyjnych.
 2. Przed odinstalowaniem aplikacji, kiedy chcemy np. zainstalować ją na innym urządzeniu z wykorzystaniem używanego już klucza należy zwrócić licencję.

 

 1. Wskaźnik joysticka, czy wyświetlić.
 2. Czułość wskaźnika od 1 do 100.
 3. Czy ma być aktywne czasowe zaznaczanie wskaźnikiem. Jeśli tak, pozostawienie wskaźnika nad elementem interaktywnym spowoduje jego wciśnięcie po czasie z pkt 4.
 4. Czas zaznaczania wskaźnikiem – po tym czasie element interaktywny zostanie wciśnięty jeśli pozostawimy nad nim wskaźnik.
 5. Czy wskaźnik ma wracać automatycznie do ustalonego położenia. Możliwe opcje to dół ekranu, środek ekranu bądź brak – opcja wyłączona.
 6. W przypadku gdy joystick jest fizycznie obrócony możemy go również obrócić w aplikacji, tak aby jego efekt działania był zgodny z oczekiwanym.

 

 1. Możemy wybrać czy symbole mają wyświetlać się jako kolorowe, czy czarno-białe.
 2. Duży przycisk czytania wyrażenia jest ułatwieniem dla osób mających problemy z obsługą standardowego przycisku.
 3. Klucz Fitzgeralda odpowiada za sposób oznaczania symboli kolorami. Do wyboru mamy dwa typy klucza:
  1. Klucz podstawowy:
  2. Klucz zmodyfikowany: