Aplikacja Things I Mean posiada obszerny zestaw narzędzi umożliwiających modyfikowanie i tworzenie nowych symboli. Aby stworzyć nowy symbol przechodzimy do bazy symboli i tam w trybie edycji wciskamy przycisk . W celu zmodyfikowania symbolu zaznaczamy wybrany symbol i wybieramy opcję edycji z dostępnych w panelu u góry. Jeśli symbol jest jednym z podstawowych, tzn. dostarczanych wraz z aplikacją, pojawi się pytanie czy stworzyć kopię symbolu. Jest to spowodowane tym, że podstawowych symboli nie możemy modyfikować, ale możemy w oparciu o nie tworzyć własne, nowe symbole.

Po przejściu do edycji symbolu mamy do dyspozycji poniższy widok:

  1. Arkusz, na którym komponujemy nasz symbol. Wyświetlają się tutaj dodane warstwy (pkt 3), które możemy przemieszczać, skalować i obracać za pomocą dwóch palców.
  2. Nazwa symbolu. Tutaj możemy ją zmodyfikować.
  3. Dodane warstwy w postaci listy z możliwością zmiany kolejności – jest to również kolejność wyświetlania na arkuszu, z możliwością usunięcia.

Znaczenie poszczególnych przycisków:

Dodaj warstwę z galerii urządzenia.
Dodaj warstwę z aparatu.
Dodaj warstwę z istniejącego symbolu.
Dodaj warstwę z narzędzia do rysowania.
Usuń warstwę.
Przesuń warstwę do góry, rysuj później, na wierzchu.
Przesuń warstwę w dół, rysuj wcześniej, na spodzie.
Połącz widoczne warstwy i połącz z płótnem, jednocześnie czyści listę warstw. Przycisk widoczny gdy na liście są warstwy.
Otwiera narzędzie do rysowania. Przycisk widoczny gdy na liście nie ma warstw.
Obrót obrazu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Odbicie obrazu (lewo-prawo).
Odbicie obrazu (góra-dół)
Akceptuj wprowadzone zmiany.
Anuluj wprowadzone zmiany.

Narzędzie do rysowania zaprezentowano poniżej:

  1. Arkusz, na którym możemy rysować. Za pomocą dwóch palców możemy przesuwać, przybliżać i oddalać arkusz.
  2. Zestaw narzędzi. Opis poszczególnych przycisków:
Cofnij ostatnią zmianę.
Powtórz.
Rysuj ołówkiem.
Gumka.
Wstaw okrąg.
Wstaw prostokąt.
Wstaw linię.
Wstaw kwadrat.
Wypełnij obszar kolorem.
Przesuń arkusz.
Pobierz kolor z arkusza.
Zmień kolor. Wyświetla wybrany kolor.
Rozmiar narzędzia.
Wyczyść arkusz.

Menu edycji symbolu  prezentuje się jak poniżej:

Potwierdź wprowadzone zmiany.
Zdefiniuj formę językową symbolu, aby zachować poprawność gramatyczną podczas budowania wyrażeń.
Zarządzaj synonimami, aby usprawnić proces rozpoznawania symbolu po słowie.
Zarządzaj sugestiami, aby ułatwić budowanie wyrażeń. Zdecyduj co aplikacja powinna podpowiadać przy budowaniu wyrażenia po wybraniu danego symbolu.
Przeglądaj dzieci (jakie inne symbole kryją się pod danym symbolem). Gdy symbol ma dzieci staje się katalogiem.
Przeglądaj rodziców (pod jakimi symbolami/katalogami kryje się dany symbol).

Poniżej przykłady zdefiniowanych części mowy:

Dla rzeczownika

Dla czasownika:

Dla przymiotnika:

Dla osoby: