Zadania ułatwiają planowanie złożonych czynności. Plan zajęć, przepisy kucharskie, listy zakupów to zbiory, które złożone są ze składowych możliwych do zaprezentowania za pomocą symboli. Dodatkowo możemy wyznaczyć im konkretny czas na ich realizację.

Aby stworzyć nowe zadanie przechodzimy do zakładki szablony. Ułożone tam zadanie w postaci szablonu możemy wykorzystywać wielokrotnie.

Opis dostępnych zakładek:

 Zadania na dzisiaj i tymczasowe.
 Zadania rozpisane na planie tygodniowym.
 Tworzenie szablonów nowych zadań.

  1. Dodaj nowy szablon zadania.
  2. Lista stworzonych szablonów.

Opis przycisków widocznych na szablonie:

 Dodaj symbol do szablonu.
 Usuń szablon.
 Dodaj tymczasowe zadanie. Wyświetli się ono w zadaniach aktualnych ale nie będzie oznaczone czasem realizacji.
 Edytuj czas realizacji dla zadania.

Aktualne zadania prezentują się następująco:

Po prawej przy zadaniu wyświetlają się wyznaczone godziny na realizację zadania i pasek upływu czasu przeznaczonego na to zadnie.

Wciskając poszczególne symbole znajdujące się w zadaniu oznaczamy je jako wykonane, co uwidacznia się poprzez ich wyblaknięcie.

Harmonogram z planem tygodniowym: