Paszport jest miejscem zawierającym podstawowe informacje o użytkowniku. Za jego pomocą osoba korzystająca z aplikacji może się przedstawić i łatwiej nawiązać kontakt z nowo poznaną osobą.

  1. Miejsce na zdjęcie. Aby zrobić zdjęcie wciśnij ten element.
  2. Zdanie przedstawiające użytkownika. Wciśnij żeby zmienić nazwę.
  3. Co lubi użytkownik.
  4. Czego nie lubi użytkownik.
  5. Słowny opis.

Każdy element posiada przypisany mu przycisk odczytu treści za pomocą lektora   .