Tutaj możesz przeglądać dostępne symbole, edytować je i tworzyć nowe, rysując, robiąc zdjęcia, korzystając z galerii i istniejących symboli.

  1. Panel z dostępnymi symbolami.
 Wyświetla symbole w postaci katalogów.
 Wyświetla wszystkie dostępne symbole na jednej stronie.
 Przejście w tryb edycji.
 Konfiguracja wyświetlania symboli.

 

Przechodząc w tryb edycji możemy dodawać nowe symbole i modyfikować istniejące.

Na powyższym obrazie widać pojedynczy zaznaczony element. Na panelu u góry wyświetlają się możliwe do wykonania operacje związane z wybranym elementem.

Opis poszczególnych przycisków:

 Przejdź do edycji symbolu.
 Usuń symbol.
 Przenieś symbol w inne miejsce.
 Dodaj nowy symbol.

Więcej o edycji symboli w rozdziale Edycja symbolu.