Jest to miejsce, z którego mamy dostęp do najważniejszych funkcji Things I Mean. Tutaj rozpoczynamy naszą pracę z aplikacją.

 1. Książka komunikacyjna – umożliwia tworzenie wyrażeń za pomocą symboli ułożonych w książkach komunikacyjnych.
 2. Komunikator – jest najprostszą formą komunikacji wykorzystującą tablice z symbolami i przypisanymi do nich wyrażeniami.
 3. Baza symboli – pozwala przeglądać, edytować i tworzyć nowe symbole.
 4. Przejście do kolejnych funkcji.

 1. Przejście do poprzednich funkcji.
 2. Paszport – zawiera informacje o użytkowniku.
 3. Zadania – umożliwia planowanie czynności za pomocą symboli.
 4. Ustawienia – pozwala skonfigurować aplikację według wymagań użytkownika.
 5. Rozrywka – gry pomagające kształtować spostrzegawczość wzrokową oraz koordynację wzrokowo – ruchową.
 6. Zasoby – dostęp do lokalnych i umiejscowionych na chmurze materiałów.
 7. Wyjdź – wyjście z aplikacji.

Pasek po lewej zawiera dodatkowo przyciski:

Powrót do widoku głównego. Gdziekolwiek jesteś zawsze możesz powrócić do głównego widoku za pomocą tego przycisku.
Uruchom klawiaturę aplikacji TIM.

U góry po prawej stronie dostępny jest przycisk przejścia do ustawień.

Ustawienia aplikacji.