Komunikator wykorzystuje tablice z symbolami i przypisanymi do nich wyrażeniami. Dotknięcie symbolu powoduje odczytanie reprezentowanej przez niego frazy. Komunikaty mogą być odczytywane przez lektora, bądź też możemy nagrać głos.


Opis poszczególnych elementów:

 Wyświetla nazwę aktualnie używanej tablicy. Umożliwia poruszanie się pomiędzy tablicami.
 Edytuj aktualnie używaną tablicę.

W menu    dla tego widoku dostępne mamy następujące pozycje:

 Dodaj nową, pustą tablicę.
Dodaj symbol do wybranej tablicy.
Zapisz obraz JPG tablicy.
Konfiguruj wyświetlanie siatki symboli dla komunikatora.
Powróć do widoku głównego.

Przechodząc w tryb edycji   mamy dostępne następujące opcje:

Zmiana kolejności dla wybranego symbolu w tablicy.
Edycja wybranego symbolu w tablicy (zmiana nazwy, nagranie lektora).
Usunięcie wybranego symbolu z tablicy.
Dodaj symbol do tablicy.