Komunikator wykorzystuje tablice z symbolami i przypisanymi do nich wyrażeniami. Dotknięcie symbolu powoduje odczytanie reprezentowanej przez niego frazy. Komunikaty mogą być odczytywane przez lektora, bądź też możemy nagrać głos.


Opis poszczególnych elementów:

 Wyświetla nazwę aktualnie używanej tablicy. Wciśnięcie tego elementu otwiera okno wyboru tablicy.
 Wybierz poprzednią tablicę.
 Wybierz kolejną tablicę.
 Dodaj nową tablicę.
 Konfiguruj sposób wyświetlania tablicy.
 Edytuj aktualnie używaną tablicę.