Książka komunikacyjna jest miejscem przygotowanym z myślą o układaniu wyrażeń z symboli znajdujących się w dostosowanej zgodnie z potrzebami użytkownika książce.

 1. Belka z ułożonym wyrażeniem
  1. Kliknięcie na element w belce powoduje jego usunięcie
  2. Elementy można zamieniać ze sobą miejscami
 2. Książką komunikacyjną w formie katalogów.
  1. Wciśnięcie wybranego elementu powoduje otworzenie katalogu (elementy bez obramowania) lub dodanie symbolu do wyrażenia (elementy z obramowaniem).
  2. Przytrzymanie elementu powoduje wyświetlenie go w powiększeniu i odczytanie. Tam za pomocą przycisku dodaj możemy dodać wybrany element do wyrażenia.

Znaczenie poszczególnych elementów:

Usuwanie elementów na belce z wyrażeniem.
Przejście do edycji książki.
   
Wybór książki.
Wstawienie tekstu do zdania.
Ukrycie / wyświetlenie panelu z wyrażeniem.
Wyświetlenie ulubionych wyrażeń.
Synteza mowy – czytanie ułożonego wyrażenia.

W menu    dla tego widoku dostępne mamy następujące pozycje:

 Czyta ułożone wyrażenie.
 Usuwa ułożone wyrażenie.
 Umożliwia znalezienie piktogramu.
 Przetwarza wprowadzony tekst do postaci symboli.
 Otwiera okno wyboru książki komunikacyjnej.
 Kategoryzuje wybraną książkę komunikacyjną dzieląc symbole na poszczególne części mowy (osoby, rzeczowniki, czasowniki itp.)
 Otwiera panel pomocniczy z możliwością wybrania dodatkowej książki komunikacyjnej.
 Ukrycie / wyświetlenie panelu z wyrażeniem.
 Dodaje ułożone wyrażenie do ulubionych.
 Otwiera okno z zapisanymi ulubionymi wyrażeniami.
 Zapisuje wybraną stronę katalogu książki komunikacyjnej do obrazu.
 Zapisuje ułożone wyrażenie do obrazu.
 Umożliwia udostępnienie wyrażenia za pomocą narzędzi takich jak email, messenger.
 Zapisuje wybrany katalog książki komunikacyjnej do pliku pdf.
 Otwiera okno konfiguracji wyświetlania książki komunikacyjnej.
 Powrót do panelu głównego aplikacji.

Po przejściu do edycji   mamy dostępne następujące opcje:

Zmiana kolejności dla wybranego symbolu w książce.
Przeniesienie wybranego symbolu w inne miejsce.
Edycja wybranego symbolu w książce (opisane poniżej).
Usunięcie wybranego symbolu z książki.
Dodaj symbol do książki.

Podczas edycji symbolu w książce komunikacyjnej możemy zmodyfikować symbol za pomocą poniższego okna:

 1. Zmiana nazwy symbolu.
 2. Wybór koloru czcionki.
 3. Wybór koloru tła symbolu.
 4. Czy symbol ma być widoczny (możemy ukryć symbol).