Książka komunikacyjna jest miejscem przygotowanym z myślą o układaniu wyrażeń z symboli znajdujących się w dostosowanej zgodnie z potrzebami użytkownika książce.

  1. Belka z ułożonym wyrażeniem
    1. Kliknięcie na element w belce powoduje jego usunięcie
    2. Elementy można zamieniać ze sobą miejscami
  2. Książką komunikacyjną w formie katalogów.
    1. Wciśnięcie wybranego elementu powoduje otworzenie katalogu (elementy bez obramowania) lub dodanie symbolu do wyrażenia (elementy z obramowaniem).
    2. Przytrzymanie elementu powoduje wyświetlenie go w powiększeniu i odczytanie. Tam za pomocą przycisku dodaj możemy dodać wybrany element do wyrażenia.

Znaczenie poszczególnych elementów:

Usuwanie elementów na belce z wyrażeniem.
Wybór wyświetlanego widoku/książki.
Przejście do edycji książki.
Zamiana tekstu na piktogramy.
Udostępnianie aktualnie ułożonego wyrażenia.
Przejście do ulubionych wyrażeń.
Dodanie aktualnie ułożonego wyrażenia do ulubionych.
Ustawienia panelu z pkt. 1.
Synteza mowy – czytanie ułożonego wyrażenia.

W menu    dla tego widoku dostępne mamy następujące pozycje:

 Przechodzi w do trybu umożliwiającego zaznaczanie i modyfikację wybranej książki komunikacyjnej
 Umożliwia znalezienie piktogramu.
 Przetwarza wprowadzony tekst do postaci symboli.
 Otwiera okno wyboru książki komunikacyjnej.
 Kategoryzuje wybraną książkę komunikacyjną dzieląc symbole na poszczególne części mowy (osoby, rzeczowniki, czasowniki itp.)
 Otwiera panel pomocniczy z możliwością wybrania dodatkowej książki komunikacyjnej.
 Dodaje ułożone wyrażenie do ulubionych.
 Otwiera okno z zapisanymi ulubionymi wyrażeniami.
 Zapisuje wybraną stronę katalogu książki komunikacyjnej do obrazu.
 Zapisuje ułożone wyrażenie do obrazu.
 Umożliwia udostępnienie wyrażenia za pomocą narzędzi takich jak email, messenger.
 Zapisuje wybrany katalog książki komunikacyjnej do pliku pdf.
 Otwiera okno konfiguracji wyświetlania książki komunikacyjnej.
 Powrót do panelu głównego aplikacji.