Twórz wyrażenia

Osobom niepełnosprawnych posiadającym uszkodzony aparat mowy lub brak rozwoju mowy aplikacja umożliwia porozumiewanie się za pomocą piktogramów. Użytkownik może tworzyć listę ulubionych fraz, by komunikować się jeszcze szybciej. Zdania można tworzyć na bazie wybranych piktogramów, przy czym aplikacja powinna zapewnić poprawność językową.