Baza piktogramów

Aplikacja Things I Mean posiada wbudowaną bazę ponad 1000 piktogramów skatalogowanych w dziesiątki kategorii. Dzięki uporządkowaniu w bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie układać własne struktury i za ich pomocą tworzyć wyrażenia.

Przykładowe kategorie:  Jedzenie, Części mowy, Zwierzęta, Osoby, Rodzina, Części ciała, Ciało, Twarz, Wygląd, Związki/relacje, Uczucia, Ważne wydarzenia z życia, Zawody, Zdrowie, Choroba, Określenia czasu, Święta, Pojemniki, Kolory, Kształty, Liczby, Dom, Rozrywka, Zajęcia szkolne, Gry, Sport, Czas wolny, Zwroty grzecznościowe, Pytania, Miejsca.

Ponad to, aby zachować poprawność językową odczytywanych wyrażeń, każdy piktogram posiada zdefiniowaną część mowy, odmianę oraz pozycję w strukturze. Piktogramy dzielą się na rzeczowniki, przymiotniki oraz czasowniki, a co za tym idzie każdy typ posiada własną odmianę. Dzięki takiemu opisowi jesteśmy w stanie otrzymywać zdania z poprawną odmianą.