Ова е местото каде што имаме пристап до најважните карактеристики на Things I Mean. Овде ја започнуваме нашата работа со апликацијата.

 1. Комуникациска книга - ви овозможува да креирате изрази користејќи симболи наредени во книги за комуникација.
 2. Messenger - е наједноставниот облик на комуникација со користење на табели со симболи и придружни изрази.
 3. База на податоци за симболи - ви овозможува да гледате, уредувате и креирате нови симболи.
 4. Преместување на следните функции.

 1. Одете на претходните функции.
 2. Пасош - содржи информации за корисникот.
 3. Задачи - ви овозможува да планирате активности користејќи симболи.
 4. Поставки - ви овозможува да ја конфигурирате апликацијата според барањата на корисникот.
 5. Забава - игри кои помагаат да се обликува визуелната перцептивност и координацијата око-рака.
 6. Ресурси - пристап до локални и материјали базирани на облак.
 7. Излез - излезете од апликацијата.

Лентата лево исто така вклучува копчиња:

Врати се на главниот приказ. Каде и да сте, секогаш можете да се вратите на главниот приказ со ова копче.
Стартувајте ја тастатурата со апликацијата TIM.

На врвот од десната страна, има копче за одење до поставките.

Поставки за апликација.