Преземете TIM 2.71 за Windows (PC)

Промени во верзијата 2.71:

 1. Решен проблем со менување табела/книга во режим на големо копче.
 2. Поправена грешка на апликацијата предизвикана од црно-бели симболи. Симболи во изборот на табли и книги.
 3. Сокривање на изразниот зрак во книгата за комуникација.
 4. Додавање свои фрази во изразот.
 5. Уредување на симбол во комуникациската книга без оглед на неговиот пандан во базата на податоци за симболи, вклучувајќи:
  • сменете го името на симболот
  • промена на бојата на фонтот
  • сменете ја позадината на симболот
  • скриј го симболот
 6. Подобрувања во интерфејсот, вклучувајќи:
  • подобрена организација на копчињата
  • подобрен приказ на симболи во мрежи
 7. Подобрено предвидување зборови во вградената тастатура Tim.
 8. Се вчитуваат повеќе фотографии од галеријата во базата на симболи за Windows и Android од верзијата 4.3.
 9. Ажурирање на домашните алатки и развојната околина.
 10. Помала големина за преземање.

Датум на објавување на верзијата: 19.09.2019

Други верзии