Уредувач на пиктограми

Апликацијата ви овозможува да креирате сопствени пиктограми на едноставен и лесен начин за нас. Можеме да ја користиме камерата и да фотографираме, а потоа да ја претвориме во пиктограм. Можеме да го користиме и уредникот во апликацијата за да го измениме постојниот пиктограм и да го приспособиме на нашите потреби или да креираме сопствена слика од нула. Ако некој веќе ја користи својата база на податоци и не сака да воведува нови пиктограми, можете да ги вчитате во апликацијата преку галеријата на уредите.