TIM заедница

TIM не е само гласник. Тоа е место каде што можете да разменувате содржина со вашите пријатели. Апликацијата ви овозможува да кореспондирате со луѓе кои го користат овој комуникациски систем. Корисникот може да ги сподели материјалите, книгите, комуникациските табли и симболите што ги создал.