База на податоци за пиктограми

апликација Работи на кои мислам има вградена база на податоци од над 1000 пиктограми каталогизирани во десетици категории. Благодарение на аранжманот, можеме да ги уредиме нашите сопствени структури на многу едноставен начин и да ги користиме за создавање изрази.

Примери на категории:  Храна, Делови од говорот, Животни, Луѓе, Семејство, Делови од телото, Тело, Лице, Изглед, Врски/врски, Чувства, Важни животни настани, Професии, Здравје, Болести, Временски изрази, Празници, Контејнери, Бои, Форми, Броеви, Дом, забава, училишни активности, игри, спорт, слободно време, фрази, прашања, места.

Притоа, за да се одржи јазичната исправност на прочитаните изрази, секој пиктограм има дефиниран дел од говорот, варијанта и позиција во структурата. Пиктограмите се делат на именки, придавки и глаголи, а со тоа секој тип има своја флексија. Благодарение на овој опис, можеме да примаме реченици со правилна флексија.