Игрите вклучени во апликацијата се засноваат на употреба на симболи кои исто така се користат за комуникација. Тие помагаат да се асимилираат симболите, како и да се обликува визуелната перцептивност и визуелно-моторната координација.

  1. Загатка - игра на распоредување симболи од нивните фрагменти на време.
  2. Нинџа - во оваа игра заработуваме поени за ефикасно сечење овошје и зеленчук кои се појавуваат на екранот. Исечете што е можно повеќе во исто време и внимавајте на бомбите.
  3. Crush - Во оваа игра, поени се доделуваат за распоредување на истите симболи - колку што е можно повеќе - на една линија.

Сите игри имаат можност да изберат ниво на тежина приспособено на вештините на корисникот.

Откако ќе изберете игра, на екранот се појавува следниот приказ:

  1. Забавно име и опис.
  2. Избор на ниво на тежина.
  3. Табела со најдобри резултати.
  4. Назад на забавниот избор.
  5. Со копчето Играј продолжуваме на забавата.