продавница

Камерата Tobii PcEye 5

9 000,00 Зл

PCEye Mini е најмалиот и многу цврст уред кој ви овозможува да ракувате со компјутерот со видот

Производ достапен на барање

Опис

Камерата Tobii PcEye 5 е уред кој ви овозможува да ракувате со вашиот компјутер користејќи го видот