форум

AAC методи
 
Известувања
Исчисти се

AAC методи

Какви се вашите искуства со AAC? Кои методи ги знаете? Што се користело во минатото и кои иновативни методи ги среќаваме денес или ќе се појават во иднина?

Тука не беа пронајдени теми