Zde máme přístup k nejdůležitějším funkcím Things I Mean. Zde začínáme pracovat s aplikací.

 1. Komunikační kniha – umožňuje vytvářet výrazy pomocí symbolů uspořádaných v komunikačních knihách.
 2. Messenger – je nejjednodušší formou komunikace pomocí tabulek se symboly a přidruženými výrazy.
 3. Databáze symbolů – umožňuje prohlížet, upravovat a vytvářet nové symboly.
 4. Přechod na další funkce.

 1. Přejít na předchozí funkce.
 2. Passport – obsahuje informace o uživateli.
 3. Úkoly – umožňuje plánovat činnosti pomocí symbolů.
 4. Nastavení - umožňuje konfigurovat aplikaci podle požadavků uživatele.
 5. Zábava – hry, které pomáhají formovat zrakovou vnímavost a koordinaci oko-ruka.
 6. Zdroje – přístup k místním a cloudovým materiálům.
 7. Exit - ukončení aplikace.

Lišta vlevo také obsahuje tlačítka:

Vraťte se na hlavní pohled. Ať jste kdekoli, pomocí tohoto tlačítka se můžete vždy vrátit do hlavního zobrazení.
Spusťte klávesnici aplikace TIM.

Vpravo nahoře je tlačítko pro přechod do nastavení.

Nastavení aplikace.