Vytvářejte výrazy

Pro osoby se zdravotním postižením, které mají poškozený řečový aparát nebo nevyvinutý řeč, aplikace umožňuje komunikaci pomocí piktogramů. Uživatel si může vytvořit seznam oblíbených frází a komunikovat tak ještě rychleji. Věty lze tvořit na základě vybraných piktogramů a aplikace by měla zajistit jazykovou správnost.