Piktogramový editor

Aplikace vám umožňuje jednoduchým a pro nás pohodlným způsobem vytvářet vlastní piktogramy. Můžeme použít fotoaparát a vyfotit a následně převést na piktogram. Pomocí editoru v aplikaci můžeme také upravit stávající piktogram a přizpůsobit jej našim potřebám nebo si vytvořit vlastní obrázek od začátku. Pokud někdo již jejich databázi používá a nechce zavádět nové piktogramy, můžete si je načíst do aplikace přes galerii zařízení.