Komunikační desky

TIM umožňuje uživateli vytvořit libovolný počet komunikačních desek. Může je zařídit uživatel aplikace, učitel nebo logoped. Pole mohou mít různou složitost v závislosti na individuálních schopnostech a dovednostech uživatele. Vzhled konkrétní tabulky lze naplánovat zavedením piktogramů z dostupné databáze. Flexibilita aplikace umožňuje jejich libovolné úpravy v závislosti na aktuálních potřebách uživatele.