Syntéza řeči a učitel

Aplikace čte všechny textové zprávy umístěné v komunikačních tabulích nebo textovém editoru. Díky možnosti poslechu uložených zpráv uživatel průběžně kontroluje správnost psaného textu a rozvíjí sluchové funkce. Další výhodou je, že kdykoli, bez ohledu na vykonávaný úkol, můžeme signalizovat například touhu jít na toaletu. Zprávy lze číst různou rychlostí, čtečka může mít ženský a mužský hlas. TIM jej přizpůsobí požadavkům uživatele. Lidé, kteří neuznávají syntetickou řeč, mají možnost zaznamenat přirozený hlas libovolné osoby.