Paszport

Pas obsahuje informace, které jsou důležité z pohledu nově potkávaných osob. Pas může obsahovat osobní údaje, uživatelské preference a pokyny, které je třeba dodržovat při kontaktování zdravotně postižené osoby.