Pravidla webových stránek

Předpisy

Pravidla pro objednávky přes www.tim-aac.com
Níže bychom Vám rádi představili naše předpisy, které jsou základem pro přípravu a realizaci Vašich nákupů.
1. Uzavření smlouvy a dodání zboží
1.1 Smlouvy na www.tim-aac.com uzavíráme pouze v polštině. Smluvní stranou je společnost DKK DEVELOPMENT DZIAŁO, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA, ul. Inwestorów 5, 39-300 Mielec, dále jen DKK
1.2 Kliknutím na tlačítko "potvrdit objednávku" dojde k závazné objednávce produktů v nákupním košíku. Objednávku potvrzujeme e-mailem ihned po odeslání objednávky. Závazná smlouva je uzavřena přijetím potvrzení Vaší objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že vámi objednané produkty budou odeslány po zaplacení celé ceny (s výhradou bodu 3.2 níže) a nákladů na doručení.
1.3 Objednávky provádíme v Polsku. Pokud je termín dodání uveden v pracovních dnech, rozumí se tím všechny dny od pondělí do pátku včetně, kromě státních svátků.
1.4. Instalace Aplikace je možná na Mobilní zařízení, které splňuje následující technické požadavky:
- Operační systém Android, verze min. 6.0
- frekvence procesoru 1200 MHz
- 1,5 GB paměti RAM
- 8GB vestavěná paměť
- vestavěná kamera
-mikrofon
-Přístup na internet

2. Ceny, náklady na dopravu
2.1 Platí ceny uvedené v době zadání objednávky. Nabízené ceny jsou ceny konečné, to znamená, že zahrnují i ​​DPH v aktuálně platné výši. Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení prodejní ceny.
2.2 Náklady na dopravu hradí kupující.

3. Platba
3.1 V zásadě nabízíme tyto typy plateb: klasický bankovní převod, rychlý internetový převod (PayU), kreditní karta. Vyhrazujeme si právo nenabízet určité typy plateb nebo nabízet jiné pro každou objednávku. Upozorňujeme, že přijímáme pouze platby z bankovních účtů v rámci Evropské unie (EU). Veškeré náklady na finanční transakce nesete vy.
3.2 V případě nákupu pomocí klasického převodu je produkt odeslán po zaúčtování transakce
3.3 Souhlasíte se zasíláním informací o připsání peněz na váš účet pouze v elektronické podobě.

4. Slevové kupóny a jejich použití
4.1 Slevové kupony jsou poukázky, které nelze zakoupit, ale jsou vydávány pouze v rámci reklamních kampaní a mají určitou dobu platnosti.
4.2 Slevové kupóny mohou být časově omezeny. Některé produkty mohou být z propagace vyloučeny. Slevové kupóny nelze použít k nákupu dárkových karet. Upozorňujeme, že slevové kupóny mohou být spojeny s minimální hodnotou nákupu.
4.3 Slevové kupóny lze uplatnit pouze před dokončením objednávkového procesu. Následné použití není možné. Slevové kupóny nelze převádět na třetí strany. Není-li dohodnuto jinak, nelze kombinovat více slevových kuponů.
4.4 V případě, že pro své nákupy použijete slevový kupón, vyhrazujeme si právo účtovat původní cenu zboží, kterou si ponecháte, pokud z důvodu Vašeho odstoupení od smlouvy celková hodnota objednávky klesne pod hodnotu slevový kupón.

5. Zákonné právo na odstoupení od smlouvy o koupi produktů DKK
Pokud si zakoupíte produkty DKK, máte zákonné právo na odstoupení od smlouvy.
Informace o právu na odstoupení od smlouvy:
Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí strana jiná než přepravce převzala zboží.
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte to oznámit DKK DEVELOPMENT DZIAŁO, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA, ul. Inwestorów 5, 39-300 Mielec, e-mail: office@dkk-development.com jednoznačným prohlášením vůle (např. prostřednictvím dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem).
Prohlášení o odstoupení od smlouvy nám můžete vyplnit a zaslat i elektronicky pomocí kontaktního formuláře na našem webu. Pokud tuto možnost využijete, obratem Vám zašleme (např. e-mailem) potvrzení o přijetí Vašeho výpisu. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy postačí zaslat oznámení o uplatnění tohoto práva před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Důsledky odstoupení od smlouvy
V případě Vašeho odstoupení od smlouvy Vám musíme neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne doručení Vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě jakékoli dodatečné náklady, které mohou vzniknout v důsledku vaší volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější námi nabízený standardní způsob doručení). Pro refundaci používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud jsme se s vámi konkrétně nedohodli na jiném způsobu platby.
Za žádných okolností vám za to nebudeme účtovat žádné poplatky. Můžeme však odmítnout vrátit platbu, kterou jsme od vás obdrželi, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že nám bylo zboží odesláno, podle toho, co nastane dříve.
Vy jste zase povinni nám zboží zaslat zpět nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy.
Lhůta je dodržena, pokud je zboží odesláno do čtrnácti dnů. Ponesete pouze náklady na zpáteční zásilku. Případnou ztrátu zboží musíte zaplatit pouze v případě, že ke ztrátě došlo v důsledku jednání přesahujícího rámec toho, co je nutné k ověření vlastností, kvality nebo provozu zboží.
Vzorový formulář pro výběr
Pokud si přejete odstoupit od této smlouvy, vyplňte prosím tento formulář:
Adresát: ODDĚLENÍ VÝVOJE DKK, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA,ul. Inwestorów 5, 39-300 Mielec

- Já / My (*) tímto informujeme / informujeme (*) o svém / našem odstoupení od kupní smlouvy na následující položky (*)
- Datum uzavření smlouvy (*) / obdržení (*)
- jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)
- adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové verzi)
- Data

(*) Nehodící se škrtněte
a zašlete nám jej na následující adresu:
ODDĚLENÍ VÝVOJE DKK, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA, ul. Inwestorów 5, 39-300 Mielec, office@dkk-development.com

6. Vrácení platby
6.1 Veškeré refundace plateb se provádějí automaticky na účet, který používáte k platbě. V případě platby bankovním převodem budou platby vráceny na účet, ze kterého byl převod proveden. V případě platby kreditní kartou bude refundace provedena na přidružený účet kreditní karty.
6.2 V případě zakoupení pouze softwaru bude platba vrácena do 7 dnů po vydání klíče. Uvolnění klíče je v nastavení, záložka profil.
6.3 V případě zakoupení tabletu se softwarem bude vrácení peněz provedeno do 7 dnů od data obdržení produktu z naší strany.

7. Zákonná odpovědnost za vady výrobku
7.1 Zavazujeme se dodat vám produkty bez závad.
7.2 V případě jakýchkoliv závad na produktech objednaných prostřednictvím www.tim-aac.com neseme právní odpovědnost v rámci záruky za vady podle čl. 556 a násl. zákona ze dne 23. dubna 1964 - Občanský zákoník (Sbírka zákonů 2016.380 ve znění pozdějších předpisů).

8. Stížnosti
8.1 Případné reklamace produktů zakoupených v našem obchodě, jakož i průběhu realizace Vaší objednávky, zasílejte e-mailem na adresu: office@dkk-development.com.
8.2. Doručení reklamovaného zboží je bezpodmínečné;
8.3 Vaši reklamaci posoudíme do 14 dnů ode dne obdržení kompletní žádosti o reklamaci. O případných nedostatcích v reklamaci budete neprodleně informováni. Spolu s takovým upozorněním Vám bude zaslána informace o doplnění nedostatků v reklamaci.
8.4 Zboží by mělo obsahovat originální obal umožňující bezpečnou přepravu do specializovaného servisu (zejména se to týká notebooků, tabletů, telefonů apod.).
8.5 Je přípustné použít náhradní obal, který by však měl poskytovat dostatečnou ochranu během přepravy.
8.6 Zboží by mělo být zasíláno kompletní, zejména s příslušenstvím, které má vliv na funkčnost zařízení nebo které může být jednou z příčin vady zboží či nesouladu se smlouvou. Ke zboží je vhodné přiložit podrobný popis závad spolu s informací, v jaké situaci se závada či neshoda vyskytuje. Kromě toho by měly být specifikovány nároky a právní základ pro výkon práv. Na zboží se zárukou výrobce se nevztahují záruční podmínky DKK a je možné jej servisovat na autorizovaných místech označených výrobcem v souladu s podmínkami záručního listu vydaného výrobcem.
8.7 K inzerovanému zboží je nutné přiložit doklad o uzavření smlouvy (např. fotokopie prodejního dokladu) a originál záručního listu, pokud byl se zbožím vydán (záruka výrobce). V případě jejich nepřítomnosti DKK posuzuje reklamaci za předpokladu, že je prodej zboží potvrzen v DKK.
8.8 Informujeme Vás, že oprava elektronického zařízení je spojena se značným rizikem ztráty dat obsažených v jeho paměti. Proto se doporučuje zálohovat všechna data obsažená v paměti.
8.9 Upozorňujeme, že následující poškození produktů nepodléhá reklamaci:
- mechanické poškození (oděr, poškrábání, prasknutí) způsobené při používání výrobků vámi,
- poškození způsobené používáním výrobku v rozporu s jeho určením;
- zaplavení výrobku vodou
8.10 Dále vás informujeme, že máte možnost mimosoudních prostředků vyřizování stížností a nápravy v souladu s postupem online řešení sporů vypracovaným Evropskou komisí dostupným na webové stránce: https://webgate.ec.europa.eu/ odr/main/?event = main.home.show.

9. Další informace
9.1 Tyto předpisy lze nalézt na www.tim-aac.com Tento dokument si dále můžete vytisknout nebo uložit pomocí obvyklých funkcí vašeho webového prohlížeče (nejčastěji: Soubor -> Uložit jako).
9.2 Údaje o vaší objednávce můžete snadno archivovat stažením pravidel a uložením souhrnných informací o objednávce na poslední stránku vaší objednávky při jejím zadávání v internetovém obchodě pomocí funkce „Uložit jako“ ve vašem webovém prohlížeči; Můžete také počkat na potvrzení objednávky, které Vám dodatečně zašleme e-mailem po dokončení objednávkového procesu na Vámi uvedenou adresu.

Identifikační údaje DKK:

ODDĚLENÍ VÝVOJE DKK, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, PARTNERSTVÍ

ul. Investoři 5

39-300 Mielec

Majitelé: Łukasz Dział, Jacek Krzysztofiński, Marcin Kubasik

DIČ: 8172191964

Stav: 14.01.2019. ledna XNUMX