Passport je místo obsahující základní informace o uživateli. S jeho pomocí se člověk používající aplikaci může představit a snáze naváže kontakt s nově poznanou osobou.

  1. Místo pro fotku. Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tento prvek.
  2. Věta představující uživatele. Stisknutím změníte název.
  3. Co má uživatel rád.
  4. Co se uživateli nelíbí.
  5. Slovní popis.

Každý prvek má přiřazeno tlačítko pro čtení obsahu pomocí hlasového komentáře   .