O aplikaci

 

 

Těžko bychom podcenili roli revoluce, kterou moderní technologie zavádějí do světa lidí s postižením: s poruchami řeči a sluchu, parézami končetin nebo jinými vrozenými vadami. Pro takové lidi byl vytvořen TIM - skvělý nástroj pro komunikaci, vzdělávání, rozvoj zájmů nebo zajímavější trávení času, který dává pocit nezávislosti a sebezmocnění.

Aplikace obsahuje přehledný a srozumitelný systém symbolů, které dokážeme zpracovat pomocí vestavěného zvukového syntezátoru. Uživatel má možnost přidávat vlastní symboly, obrázky a volit rozsah slovní zásoby, která v daném okamžiku odpovídá tématu konverzace.

 

Hlavní funkce jsou:

1. Komunikační kniha - umožňuje komunikaci pomocí vět uspořádaných se symboly v předem připravených knihách.
Výrazy se čtou pomocí syntetizéru řeči. Připravené věty můžeme uložit, sdílet (např. e-mailem).
Můžeme exportovat knihy ve formě obrázků, pdf pro tisk.
Spisovatelé mohou zadat text, který bude přeložen do symbolů.

2. Messenger - obsahuje tabule se symboly představujícími celé věty vyjadřující činnosti, situace, potřeby, místa atp.
Kromě použití syntetizéru řeči můžeme nahrávat váš hlas.

3. Databáze symbolů - aplikace Tim má databázi přes tisíc vlastních symbolů, která se neustále rozrůstá.
Databázi symbolů Tim lze upravit přidáním vlastních fotografií, nákresů, symbolů složených z libovolných materiálů.
Symboly jsou charakteristické slovními druhy, díky nimž uspořádané věty přizpůsobují podobu symbolů tak, aby věta byla jazykově správná.
Výběr symbolů je usnadněn použitím Fitzgeraldových klíčových barev.

3. Passport – obsahuje informace o uživateli.

4. Zdroje - umožňují výměnu připravených materiálů (knihy, nástěnky, symboly) mezi uživateli Tim komunity.
Stáhněte si také další obsah z Tim's Global Resource.

5. Zábava – hry, které pomáhají formovat zrakovou vnímavost a koordinaci oko-ruka.

Každá obrazovka aplikace má navíc spoustu možností, jak pohled upravit podle potřeb uživatele.

Aplikaci lze ovládat dotykem, joystickem, zaměřovačem a také přepínačem (rámeček přeskakuje přes další prvky v aplikaci, o volbě se uživatel rozhoduje fyzickým tlačítkem).
Tim funguje jak na počítačích se systémem Windows, tak na mobilních zařízeních Android.