Komunikační kniha je místo připravené s myšlenkou na uspořádání výrazů ze symbolů z knihy přizpůsobené potřebám uživatele.

 1. Paprsek s naskládaným výrazem
  1. Kliknutím na prvek v nosníku jej odstraníte
  2. Prvky lze mezi sebou zaměňovat
 2. Komunikační kniha ve formě katalogů.
  1. Stisknutím vybraného prvku se otevře katalog (prvky bez ohraničení) nebo se k výrazu přidá symbol (prvky s ohraničením).
  2. Podržením položky ji zvětšíte a přečtete. Tam pomocí tlačítka přidat můžeme vybraný prvek přidat do výrazu.

Význam jednotlivých prvků:

Mazání prvků na expresním paprsku.
Přepnout na úpravu knihy.
   
Výběr knihy.
Vložte text do věty.
Skrýt / zobrazit panel výrazů.
Zobrazte své oblíbené fráze.
Syntéza řeči - čtení složené fráze.

V nabídce    pro toto zobrazení jsou k dispozici následující položky:

 Přečte skládanou frázi.
 Odstraní skládaný výraz.
 Najde piktogram.
 Převede zadaný text na symboly.
 Otevře okno pro výběr komunikační knihy.
 Kategorizuje vybranou komunikační knihu rozdělením symbolů na jednotlivé slovní druhy (osoby, podstatná jména, slovesa atd.)
 Otevře pomocný panel s možností výběru další komunikační knihy.
 Skrýt / zobrazit panel výrazů.
 Přidá uspořádanou frázi do oblíbených.
 Otevře okno s uloženými oblíbenými frázemi.
 Uloží vybranou stránku adresáře Communication Book do obrázku.
 Uloží skládaný výraz do obrázku.
 Umožňuje vám sdílet výraz pomocí nástrojů, jako je e-mail, messenger.
 Uloží vybraný adresář komunikační knihy do souboru pdf.
 Otevře konfigurační okno pro zobrazení komunikační knihy.
 Vraťte se na hlavní panel aplikace.

Po přechodu do editace   máme k dispozici následující možnosti:

Změňte pořadí pro vybraný symbol v knize.
Přesunutí vybraného symbolu na jiné místo.
Úprava vybraného symbolu v knize (popsáno níže).
Vymazání vybraného symbolu z knihy.
Přidejte do knihy symbol.

Při editaci symbolu v komunikační knize můžeme symbol upravit pomocí následujícího okna:

 1. Změňte název symbolu.
 2. Výběr barvy písma.
 3. Výběr barvy pozadí symbolu.
 4. Zda má být symbol viditelný (můžeme symbol skrýt).