Na každém místě, kde se zabýváme zobrazováním symbolů ve formě mřížky prvků, máme přístup do okna konfigurace zobrazení   .

  1. Úprava počtu zobrazených sloupců.
  2. Vyberte šířku mezery mezi symboly.
  3. Dostupné styly pro prezentaci symbolů, jako je stránkování, rolování.
  4. Způsoby řazení.