Komunikátor používá tabulky se symboly a souvisejícími výrazy. Klepnutím na symbol se přečte fráze, kterou představuje. Zprávy může číst učitel, nebo můžeme nahrát hlas.


Popis jednotlivých prvků:

 Zobrazuje název aktuálně používané tabulky. Umožňuje navigaci mezi poli.
 Upravte aktuálně používanou tabulku.

V nabídce    pro toto zobrazení jsou k dispozici následující položky:

 Přidejte novou, prázdnou desku.
Přidejte symbol do vybraného pole.
Uložte obrázek JPG tabule.
Nakonfigurujte zobrazení mřížky symbolů pro messenger.
Vraťte se na hlavní pohled.

Přechodem do režimu úprav   máme k dispozici následující možnosti:

Změňte pořadí pro vybraný symbol v tabulce.
Editace vybraného symbolu v tabulce (přejmenování, záznam učitele).
Odstranění vybraného symbolu z tabulky.
Přidejte na tabuli symbol.