Zde můžete procházet dostupné symboly, upravovat je a vytvářet nové pomocí kreslení, fotografování, používání galerie a stávajících symbolů.

Nahoře je panel s dostupnými symboly. Na této obrazovce máme následující možnosti:

 Zobrazuje symboly jako adresáře.
 Uvádí všechny dostupné symboly.
 Přepněte do režimu úprav.

Přepnutím do režimu úprav můžeme přidávat nové symboly a upravovat stávající.

Na obrázku výše můžete vidět jednu vybranou položku. Horní panel zobrazuje možné operace související s vybranou položkou.

Popis jednotlivých tlačítek:

 Přejděte na úpravu symbolu.
 Smazat symbol.
 Přesuňte symbol na jiné místo.
 Quick toolbox (přejmenovat v něm).
 Přidejte nový symbol.

Více o úpravě symbolů v kapitole Úprava symbolu.