Jacek Krzysztofinski

Komunikační kniha

Komunikační kniha je místo připravené s myšlenkou na uspořádání výrazů ze symbolů z knihy přizpůsobené potřebám uživatele. Nosník s uspořádaným výrazem Kliknutím na prvek v nosníku jej odstraníte Prvky lze mezi sebou zaměnit Komunikační kniha ve formě katalogů. Stisknutím vybraného prvku se otevře katalog (prvky bez ohraničení) nebo se k výrazu přidá symbol (prvky s ohraničením). Podržením položky ji zvětšíte a přečtete. Tam pomocí tlačítka přidat můžeme přidat vybraný prvek ...

0
Více

Konference o inovativních strategiích AAC

Polské sdružení pro osoby s mentálním postižením, Kruh v Jarosławi a společnost DKK Development se sídlem v Podkarpatském vědeckotechnickém parku v Rzeszówě vás zvou na Národní konferenci, jejímž tématem je představení inovativních komunikačních a vzdělávacích řešení využití asistenčních technologií při práci s lidmi s intelektuálním postižením. aac.dkk-development.com

0
Více